insucare powered

IVA en Eigenrisicodragerschap

Een onderdeel van de WIA uitkering is de IVA. Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een IVA-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon). "Volledig" betekent: meer dan 80%. "Duurzaam" betekent: geen of slechts een geringe kans op herstel. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten doen op de Toeslagenwet om dit bedrag aan te vullen. 

Wanneer een IVA uitkering?

Indien in de eerste twee jaar van ziekte reeds duidelijkheid is dat er sprake is van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan kan een vervroegde WIA-keuring worden aangevraagd. De criteria die het UWV bij toetsing hierbij hanteert zijn echter zeer streng. De werkgever kan de WIA-uitkering in mindering brengen op het loon, om te voorkomen dat de arbeidsongeschikte medewerker zowel het volledige loon als een WIA-uitkering ontvangt.

U keert deze uitkering uit totdat de arbeidsongeschikte de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Afhankelijk van het uitkeringspercentage krijgt iemand een bepaald deel van het minimumloon. Dit betekent dat een arbeidsongeschikte per maand een bedrag krijgt, dat ver onder dit minimum kan liggen. Indien mogelijk kan hij een beroep doen op de Toeslagenwet om dit bedrag aan te vullen.

De IVA is voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Bij 80-100% loonverlies en een hooguit geringe kans op herstel binnen 5 jaar heeft men recht op IVA. Het eigenrisicodragerschap is alleen van toepassing voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet. 

Wat is de relatie tussen IVA en het Eigenrisicodragerschap?

Een IVA uitkering wordt niet betaald vanuit het eigenrisicodragerschap (door werkgever) maar vanuit de basispremie WGA en betaald door het UWV.  Wanneer u als werkgever gebruik maakt van het eigenrisicodragerschap kunt u wel degelijk iets doen, zoals bijvoorbeeld  druk uitoefenenen om bijvoorbeeld een hercontrole aan te vragen of de begeleiding van de werknemer in de gaten blijven houden. Kortom; ook bij duurzame arbeidsongeschiktheid loont het om gebruik te maken van het eigenrisicodragerschap

Meer informatie over IVA en Eigenrisicodrager zijn/worden?

Heeft u behoefte aan een advies gesprek over IVA en het Eigenrisicodragerschap? Insucare is een onafhankelijke adviseur, op het gebied van uw werkgever- of werknemersverzekeringen met name Pensioen, Verzuim(arbo), inkomens- en zorgverzekeringen. Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor advies over bestaande en nieuwe regelingen en voor begeleiding bij uitvoeringstrajecten. Maak een afspraak bij Insucare, wij laten u graag verbetermogelijkheden zien.

Insucare is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl