insucare powered

Voor welke inkomensregelingen kan ik eigenrisicodrager worden?

Voor de WGA en de Ziektewet. De WGA is nu nog opgesplitst in twee onderdelen, WGA voor vaste dienstbetrekkingen en WGA voor flexibele dienstbetrekkingen. Per 1 januari 2017 worden deze 2 componenten samengevoegd en is er sprake van één WGA. 

Wanneer word ik eigenrisicodrager? 

Er zijn meerdere redenen te bedenken, waarom te overwegen valt om eigenrisicodrager te worden. U heeft als werkgever (meer) grip op de kosten die worden veroorzaakt door uw (ex-)werknemers. U bent namelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-) werknemers. Het beleid van zelf de regie voeren, sluit goed aan op uw huidige verzuimbeleid. 

U heeft te maken met uitkeringen uit het verleden, die nu resulteren in hogere premies bij het UWV. 

U heeft het risico van loondoorbetaling bij ziekte (eerste 104 weken) verzekerd en uw verzekeraar komt met een goed aanbod om het volledige 12-jaarsrisico bij hem onder te brengen. Het 12-jaarsrisico start vanaf de eerste ziektedag en omvat het risico op loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet en WGA. 

Iedere situatie moet afzonderlijk, bij voorkeur door een gespecialiseerd inkomensadviseur, worden beoordeeld. Ook het UWV raadt dit aan 

Eigenrisicodragen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 worden de twee premiecomponenten WGA-vaste dienstbetrekking en WGA-flexibele dienstbetrekking samengevoegd. Maar welke gevolgen heeft dit voor u? Dit hangt af van uw situatie.  

1) U bent nu eigenrisicodrager voor de WGA in combinatie met een verzekering: u ontvangt van uw verzekeraar een voorstel om het volledige WGA-risico (inclusief WGA-flex) per 1 januari 2017 te verzekeren. Hier kunnen voorwaarden aan verbonden zijn. De verzekeraar kan bijvoorbeeld eisen dat u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt en/of uw ziekengeldverzekering onderbrengt bij deze verzekeraar. 

2) U bent nu géén eigenrisicodrager voor de WGA: u betaalt per 1 januari 2017 één WGA-premie aan het UWV. 

Wat moet ik als werkgever doen?

Onderstaande tabel geeft (globaal) aan welke werkgevers actie moeten ondernemen in 2016

Indeling werkgever Nu eigenrisicodrager voor de WGA? Heeft u langdurig zieke (ex-)werknemers? Actie gewenst?
Kleine werkgever   Ja Ja/Nee Ja
Kleine werkgever Nee n.v.t.  niet direct
Middelgrote werkgever Ja Ja/Nee Ja
Middelgrote werkgever Nee Ja Ja
Middelgrote werkgever Nee Nee niet direct, maar u dient dit wel te overwegen, e.e.a. afhankelijk van uw premieloon
Grote werkgever Ja Ja/Nee Ja
Grote werkgever Nee Ja Ja
Grote werkgever Nee Nee Ja, dit dient u zeker te overwegen

Bovenstaande tabel laat zien dat als u nu eigenrisicodrager bent voor de WGA en/of langdurig zieke werknemers heeft, u in 2016 actie moet ondernemen.

Dit valt ook zeker te overwegen als u als middelgrote of grote werkgever, zonder langdurig zieke (ex-)werknemers, nu bij het UWV verzekerd bent. Doet u namelijk niks, dan kiest u automatisch voor het UWV. En misschien past het eigenrisicodragerschap wel beter bij u. 

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl