insucare powered

Stappenplan Eigenrisicodragen

Stap 1. Inventarisatie gegevens

Of u nu eigenrisicodrager bent of bij het UWV verzekerd, voor het vaststellen van de risico's is het van belang om van de juiste gegevens uit te gaan. Een goede inventarisatie van de gegevens is hierbij erg belangrijk. Gaat u straks een offerte opvragen bij een verzekeraar, dan zal deze een inschatting willen maken van het risico. U dient hiervoor gegevens aan te leveren, zoals:

 • In welke sector bent u ingedeeld?
 • Bent u een kleine, middelgrote of grote werkgever?
 • Hoeveel medewerkers met een tijdelijk dienstverband heeft u?
 • Wat is de gemiddelde leeftijd van uw medewerkers?
 • Zijn er (ex-)werknemers in de WIA terecht gekomen?
 • Zijn er werknemers ziek uit dienst gegaan die een Ziektewetuitkering (hebben) ontvangen?
 • Heeft u werknemers die ziek zijn en de einddatum van het arbeidscontract naderen?
 • Heeft u zieke werknemers met een kans op WIA-instroom?
 • Heeft u een ziekteverzuimverzekering?
 • Wat is uw verzuimpercentage van de afgelopen jaren?
 • Hebben er fusies / overnames / splitsingen plaatsgevonden? Of bent u van plan dit te doen of te ondergaan?
 • Is er een verzuimprotocol aanwezig?
 • Is er een WIA protocol aanwezig?
 • Is er een RI&E uitgevoerd?
 • Wat is de ziekmeldingsfrequentie binnen uw organisatie?
 • Heeft u een opgeleide casemanager in dienst?
 • Volgen leidinggevenden / HR medewerkers periodiek verzuimtrainingen?
 • Heeft u de afgelopen jaren een loonsanctie ontvangen van het UWV?
 • Vindt er periodieke rapportage plaats van verzuim aan de directie?
 • Worden er werknemers als uitzendkracht uitgezet bij derden?

Uw adviseur (en in een later stadium de verzekeraar) krijgt door beantwoording van bovengenoemde vragen een compleet goed beeld van de (financiële) risico’s binnen uw organisatie en op welke wijze u deze risico’s beheert. Per verzekeraar kan het aantal gegevens dat moet worden aangeleverd voor afgifte van een offerte verschillen. 

TIP: Op de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas staat binnen welke sector u als kleine, middelgrote of grote werkgever bent ingedeeld.

Stap 2. Analyse

Na het in kaart brengen van uw situatie kunt u, samen met uw inkomensadviseur, de gegevens analyseren. 

Hoe verhouden deze gegevens zich bijvoorbeeld ten opzichte van bedrijven binnen uw sector? Of ten opzichte van bedrijven van dezelfde omvang? Als er bestaande WIA of ZW-dossiers zijn, wat is de status van deze dossiers? Wat zijn de mogelijkheden binnen deze dossiers? Wat zijn de financiële gevolgen voor u als werkgever per dossier? Zijn er acties die nog moeten worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld acties genoemd in de RI&E? Bent u in de goede sector ingedeeld?

Stap 3. Marktonderzoek Eigenrisicodragen 

Is uit de inventarisatie en de analyse naar voren gekomen dat het eigen risicodragerschap interessant kan zijn voor uw onderneming? Uw inkomensadviseur kan een marktonderzoek verrichten. Hierbij worden bij meerdere partijen offertes opgevraagd en met elkaar vergeleken. Uiteraard worden deze offertes ook vergeleken met de situatie dat u bij het UWV verzekerd bent.

Op deze wijze krijgt u een totaalbeeld van de mogelijkheden en kunt u weloverwogen beslissen om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Het aanbod van verzekeraars varieert. Er zijn verzekeraars die een verplichte combinatie van verzekeringsproducten kennen, zoals een combinatie van verzuim-, ZW- en een WGA eigenrisico-verzekering. Deze combinatie geldt in de regel voor de kleinere werkgevers (tot 25 werknemers (deze grens verschilt per verzekeraar)).

Voor middelgrote en grote werkgevers geldt in de regel dat de verzekeraar eist dat u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt als u de WGA eigenrisicoverzekering aanvraagt. Maar een losse WGA eigenrisicoverzekering is bij een enkele verzekeringsmaatschappij ook nog mogelijk.

Stap 4.  Aanvragen eigenrisicodrager schap (indien van toepassing)

Heeft u na de stappen 1, 2 en 3 te hebben doorlopen het advies ontvangen om eigenrisicodrager te worden? Op deze wijze kunt u dit regelen:

WGA

 • Vóór 1 april of 2 oktober moet het formulier ‘Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA” ontvangen zijn door de belastingdienst (kantoor Heerlen);
 • Uw verzekeraar dient tijdig de garantieverklaring naar de belastingdienst te sturen.
 • U ontvangt van de belastingdienst een bevestiging wanneer de aanvraag goed is gekeurd en een nieuwe beschikking WhK.
 • U ontvangt van uw verzekeraar een verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

Ziektewet

 • Vóór 1 april of 2 oktober moet het formulier ‘Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet” ontvangen zijn door de belastingdienst (kantoor Heerlen);
 • Bij uw aanvraag voegt u bedrijfsartsverklaring. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw verzekeraar of private uitvoerder.
 • U ontvangt van de belastingdienst een bevestiging wanneer de aanvraag goed is gekeurd en een nieuwe beschikking WhK.
 • U ontvangt van uw verzekeraar of private uitvoerder een verzekeringsbewijs of een uitvoeringsovereenkomst.

Wilt u tips en aandachtspunten ontvangen of u wel/ geen eigenrisicodrager moet worden. Vul dan de quickscan in. U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie. 

 

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl