insucare powered

Onderzoek naar ‘Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering’

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het UWV per 1 oktober een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op hun weg naar re-integratie en werkhervatting.

Het is belangrijk om te weten welke vormen van ondersteuning het beste werken en voor wie. UWV gaat mensen die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen (circa 19.000 personen), verdelen in drie groepen:

  1. Controlegroep: de personen in deze groep ontvangen alleen basale dienstverlening als ze daar zelf om vragen.
  2. ExperimentgroepUWV biedt extra persoonlijke ondersteuning aan deze groep.
  3. Reguliere groep: deze groep heeft recht op de huidige basale dienstverlening

Alle deelnemers worden 3 jaar lang gevolgd en worden gevraagd om tijdens het onderzoek een aantal keer een vragenlijst in te vullen. In totaal duurt het onderzoek 4 tot 4,5 jaar.

Meer inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de activering en re-integratiedienst-verlening is nodig. Dat is nu namelijk zeer beperkt.

Een belangrijk onderzoek voor de ontwikkeling van effectieve dienstverlening en schadelastbeheersing. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl