UWV Kennisverslag ‘minder beroep op WGA bij eigen risico dragen?’

Het UWV heeft de WGA-instroom en –uitstroom bij publieke verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers geanalyseerd.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Bij deze analyse is geen rekening gehouden met verschillen in sector, leeftijdsopbouw en geslacht tussen publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.
Ook verschillen tussen verzekeraars zijn niet inzichtelijk voor het UWV.

Verzekeraars hebben aangegeven dat zij de laatste jaren hebben geïnvesteerd in een structurele verbetering van de dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen.
Of dit zich vertaalt in een verschil in WGA-instroompercentage tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers moet dus nog blijken.

Afdrukken