insucare powered

UWV Kennisverslag ‘minder beroep op WGA bij eigen risico dragen?’

Het UWV heeft de WGA-instroom en –uitstroom bij publieke verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers geanalyseerd.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Het WGA-instroompercentage is het hoogst bij grote bedrijven en het laagst bij kleine bedrijven
  • De uitstroom uit de WGA ligt bij werknemers van eigenrisicodragers structureel hoger dan bij publiek verzekerde werkgevers
  • Er is geen zichtbaar verschil in het WGA-instroompercentage van werknemers van publiek verzekerden en van eigenrisicodragers.

Bij deze analyse is geen rekening gehouden met verschillen in sector, leeftijdsopbouw en geslacht tussen publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.
Ook verschillen tussen verzekeraars zijn niet inzichtelijk voor het UWV.

Verzekeraars hebben aangegeven dat zij de laatste jaren hebben geïnvesteerd in een structurele verbetering van de dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen.
Of dit zich vertaalt in een verschil in WGA-instroompercentage tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers moet dus nog blijken.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl